Ken uzelve. Op u komt het aan.
Werken aan de ruwe steen,
bouwen aan de tempel der volmaaktheid.
Zoeken naar wat verbindt, wegnemen wat verdeelt.

Vrijmetselarij is een methode om mensen te stimuleren bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek, maar de methode is dat wel. Er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen. Daarbij worden dingen doorgegeven die niet zomaar in woorden te vatten zijn. In de praktijk betekent dit dat Vrijmetselaren proberen zichzelf als mens te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

Bouwsymboliek

In de Vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de symbolische tempel der mensheid, aan een betere wereld waarin hij zichzelf ziet als bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is die moet worden gepolijst tot een zuiver kubieke steen die kan worden ingepast in een volmaakt bouwwerk van levende stenen.

Inwijdingsritualen

De Vrijmetselarij maakt gebruikt van eeuwenoude rituelen in een stelsel van drie graden dat ontleend is aan de middeleeuwse bouwgenootschappen: leerling, gezel en meester. De inwijdingsrituelen voor deze drie graden hebben diepere waarden en betekenissen, die door ieder lid persoonlijk ontdekt kunnen worden. Gezamenlijk vormen de leden een broederschap, die wordt gesymboliseerd door een keten die de gehele aarde omspant. Meer informatie over de bijeenkomsten van Loge De Drie Lichten vindt u op de pagina Over De Drie Lichten.

U kunt nu contact opnemen met Loge De Drie Lichten om kennis te maken

Graag vertellen wij u in een kennismakingsgesprek meer over het karakter en de werkwijze van Loge De Drie Lichten in Rotterdam. U vindt de gegevens van de contactpersonen op de pagina Contact.