Wijsheid, kracht en schoonheid bij de zoektocht naar het licht. Symboliek en rituelen als verbindende schakel voor individuele en gezamenlijke groei.

wat vindt u bij vrijmetselaarsloge De Drie Lichten?

De Drie Lichten in Rotterdam is een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Zo’n afdeling noemen wij een loge. In deze loge komen de leden wekelijks, op maandagavond, bij elkaar om over diverse onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Een aantal malen per jaar is er een ceremoniële bijeenkomst waar met behulp van symbolen en rituelen bezinning en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

eenheid in verscheidenheid

Loge De Drie Lichten telt ongeveer veertig leden met een grote verscheidenheid aan maatschappelijke achtergronden. Juist door de verschillen in leeftijd, beroep en levensbeschouwelijke opvattingen ontstaat een sfeer waarin we ongedwongen van elkaar kunnen leren en elkaars geest scherp kunnen houden. De sfeer is open, hartelijk en gemoedelijk, er is sprake van oprechte vriendschap tussen de leden.


vrijmetselarij

Meer informatie over de vrijmetselarij vindt u op de pagina ‘over de vrijmetselarij‘.

U kunt – als u de vrijmetselarij van dichtbij wilt meemaken – de sfeer proeven op onze jaarlijkse open avond.

Wilt u eerst nog wat meer weten over achtergronden van de vrijmetselarij, dan vindt u uitgebreide informatie op de website van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren:

https://www.vrijmetselarij.nl/Vrijmetselarij/Vrijmetselaar-worden


neem contact op voor meer informatie

Denkt u er over na om lid te worden en wilt u extra informatie over de loge De Drie Lichten in Rotterdam. Graag vertellen wij u in een gesprek meer over het karakter en de werkwijze van onze loge. U kunt dit aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.