Wijsheid, kracht en schoonheid bij de zoektocht naar het licht. Symboliek en rituelen als verbindende schakel voor individuele en gezamenlijke groei. Wat vindt u bij Loge De Drie Lichten?

De Drie Lichten in Rotterdam is een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Zo’n onderdeel noemt men een Loge. In de drie lichten komen de leden wekelijks, op maandag, bij elkaar om over diverse onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.

Een aantal malen per jaar zijn er ceremoniële bijeenkomsten. Vrijmetselaren noemen dat ritualen, waar met behulp van symbolen ieders persoonlijke ontwikkeling en bezinning centraal staan.

 


Eenheid in verscheidenheid

Loge De Drie Lichten telt ongeveer veertig leden met een grote verscheidenheid aan maatschappelijke achtergronden. Juist door de verschillen in leeftijd, beroep en levensbeschouwelijke opvattingen ontstaat een sfeer waarin we ongedwongen van elkaar kunnen leren en elkaars geest scherp kunnen houden. De sfeer is open, hartelijk en gemoedelijk, er is sprake van oprechte vriendschap tussen de leden.

Uw weg naar het lidmaatschap

De Vrijmetselarij is een besloten vereniging die een zorgvuldige procedure volgt voor aanname van nieuwe leden. Na uw aanmelding als belangstellende vindt een aantal oriënterende gesprekken plaats, waarin voor uzelf en voor de loge duidelijk moet worden of de Vrijmetselarij echt bij u past en of u past binnen het karakter van de vereniging. Als dat het geval blijkt te zijn, volgt een ceremonie voor de inwijding van een nieuw lid, leerling vrijmetselaar genoemd. Meer informatie over de Vrijmetselarij vindt u op de pagina Over de Vrijmetselarij.

 

U kunt nu contact opnemen om kennis te maken

Gegevens van de contactpersonen vindt u op de pagina Contact.