een kort overzicht

De vrijmetselarij kent een lange geschiedenis. Reeds in de veertiende eeuw wordt er gesproken over vrijmetselaars. Dit zijn dan nog gildes van bouwvakkers en metselaars. In de achttiende eeuw ontwikkelen zich stap voor stap genootschappen waarin zowel adel als gewone burgers samenkomen om vrijelijk te filosoferen over de samenleving. De werkplaatsen worden loges genoemd.

De Orde van Vrijmetselaren vindt haar oorsprong in Engeland. Op 24 juni 1717, werd in Londen door vier loges de eerste overkoepelende ‘Grootloge’ opgericht. Dit wordt gezien als de geboortedatum van de moderne vrijmetselarij. Hierna groeide de vrijmetselarij onstuimig.

Met hulp van vrijmetselaren uit Engeland en Frankrijk werd al in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. In Nederland bestaat De Orde van Vrijmetselaren sinds 1756 en is daarmee één van de oudste verenigingen in ons land.

De loge De Drie Lichten bestaat sinds 17 september 1955 en kan dus een ‘jonge’ loge worden genoemd. De loge werkt in de traditie van de drie blauwe graden en komt elke maandagavond bijeen, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. Zij is voortgekomen uit de loge ‘De Drie Kolommen’.

Woont u in regio Rijnmond en bent u geïnteresseerd? Bezoek dan onze jaarlijkse open avond.