Heeft u behoefte aan bezinning en zingeving in uw leven? Wilt u samen met anderen werken aan een betere samenleving? Zoekt u een ontmoetingsplek waar u met gelijkgestemden zinvol kunt werken aan uzelf en een betere wereld?

Vrijmetselaarsloge De Drie Lichten maakt dat mogelijk. De vrijmetselarij doet niet aan actieve ledenwerving. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid. U moet zelf uit overtuiging de stap zetten om uzelf als lid aan te melden. Er zijn geen bijzondere voorwaarden, anders dan dat een kandidaat-lid bekend moet staan als een goed, eerlijk en betrouwbaar mens. En gezien het karakter van de vrijmetselarij is een tolerante levenshouding wel een vanzelfsprekende vereiste.

Klik hier voor meer informatie over de vrijmetselarij.


meer weten over onze loge

Wilt u concrete stappen zetten of meer weten over de vrijmetselarij dan kunt u contact opnemen met loge De Drie Lichten in Rotterdam. Graag vertellen wij u in een gesprek meer over het karakter en de werkwijze van onze loge. U kunt dit aanvragen door onderstaande velden in te vullen.