Heeft u behoefte aan bezinning en zingeving in uw leven?
Wilt u samen met anderen werken aan een betere samenleving?
Zoekt u een ontmoetingsplek waar u met gelijkgestemden
zinvol kunt werken aan uzelf en een betere wereld?

Dan is het lidmaatschap van Vrijmetselaarsloge De Drie Lichten in Rotterdam wellicht een goede mogelijkheid om uw leven te verrijken. In Loge De Drie Lichten komen mensen bijeen die bewust bezig zijn zin en betekenis te zoeken in de wereld om hen heen en in zichzelf. U vindt er mensen die zonder dogma’s en in harmonie met elkaar van gedachten wisselen en elkaar steunen en inspireren in ieders zoektocht naar het “Ken uzelve”.

Meer informatie over Loge De Drie Lichten vindt u hier.

De Vrijmetselarij doet niet aan actieve ledenwerving. U moet zelf uit overtuiging de stap zetten om uzelf als lid aan te melden. Er zijn geen bijzondere voorwaarden, anders dan dat een kandidaat-lid bekend moet staan als een goed, eerlijk en betrouwbaar mens. En gezien het karakter van de Vrijmetselarij is een tolerante levenshouding wel een vanzelfsprekend vereiste.

Klik hier voor meer informatie over de Vrijmetselarij.

Weten of de vrijmetselarij bij u past? Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking

Wilt u concrete stappen zetten dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de loge De Drie Lichten in Rotterdam. U vindt hun contactgegevens op de pagina Contact.